laybalay

laybalay
1.
z.
1. Laylar halında, qatqat, üst-üstə, çin-çin. Laybalay yığmaq. Laybalay tökmək. – Onda, görürsən, yıxılıb yanbayan; Bir neçə növrəstə cavan laybalay. M. Ə. S.. // Məc. mənada. <Qaçay:> Nə vaxta kimi sözlər ürəyimdə laybalay yığılıb qalacaq? Ə. Vəl..
2. Laylar üzrə, hər bir layı ayrılıqda. Quyunu laybalay yumaq.
2.
sif. və zərf Hər iki tayı, taybatay. Qapı laybalay açıldı. – Bir azdan taxta darvaza laybalay açıldı. Q. İlkin.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • laxbalax — z. dan. Hər iki tərəfi açıq, taybatay, laybalay. Pəncərə laxbalax açıqdır. – <Qaraqaş> bir təpik qapıya çəkdi, qapı laxbalax açıldı. (Nağıl) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lay — 1. 1. is. Üfüqi vəziyyətdə bir birinin üstündə yerləşən cismin sıralarından hər biri; qat. Torpaq layı. Gil layı. Qumlu laylar. // Qatqat görünən, sıx, qalın (bulud, tüstü, duman və s. haqqında). Toz layları. Duman layları. – Bir yığın bulud… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növrəstə — sif. <fars.> Həddi büluğa yetmiş, cavan, gənc. Növrəstə qız. Növrəstə oğlan. – Onda görürsən yıxılıb yanbayan; Bir neçə növrəstə cavan laybalay. M. Ə. S.. <İskəndər bəy:> Xala, sən nə diribaş qarısan? Mənə nə verərsən, sənə bir elə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oynaq — 1. sif. 1. Mütəhərrik, oynar, oynayan, daim hərəkətdə olan. O baxışlarda dalğadan oynaq; Bir şəfəq var ki, nurdan şəffaf! A. Ş.. <Elxan:> . . Qaldıracağım azadlıq bayrağının oynaq dalğaları <Solmazın> gülgün çöhrəsini öpəcəkdir. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yanbayan — bax yan yana. Yanbayan oturmaq. – Onda görürsən yıxılıb yanbayan; Bir neçə növrəstə cavan laybalay. M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yıxılmaq — f. 1. Öz ağırlığı ilə yerə enmək, müvazinətini, yaxud istinad nöqtəsini itirərək aşağıya devrilmək, yerə dəymək. Başı gicəllənib yıxıldı. Pilləkəndən yıxılmaq. – Məşədi, tərpənsən, yıxılarsan ki. . . Ü. H.. Gərək yadındadır. . . üç il qabaq mən;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”